Dayanak 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 203. Maddesi "Kanun veya yetkili makamların emri uyarınca bir şeyin saklanmasını veya varlığının aynen korunmasını sağlamak için konulan mührü kaldıran veya konuluş amacına aykırı hareket eden ...
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başvuru Numarası: 2014/767 Karar Tarihi: 18/6/2014 Başvuru Numarası : 2014/767 Karar Tarihi 18/6/2014 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başvurucu : ... Vekili : Av. Nurullah AKSARI
Portaldan icra takibi açmak için gerekenler nelerdir? Windows 10 64 bit masaüstü işletim sistemi, Java 32 bit, elektronik imza veya mobil imza, İnternet Explorer 11.420.10586.0, Uyap Doküman Editörü, Resim işleme yazılımı, internet erişimi gerekmekted ...
Kanun 22.06.2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nu ile ARABULUCULUK kurumu ile tanıştık. Kanunun yürürlüğe girmesi 22.06.2013 tarihine bırakıldı. Ancak bu ta ...