TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başvuru Numarası: 2014/767 Karar Tarihi: 18/6/2014 Başvuru Numarası : 2014/767 Karar Tarihi 18/6/2014 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başvurucu : ... Vekili : Av. Nurullah AKSARI