Kayıtlı Elektronik Posta

Bu içeriğin bir kısmı güncelliğini yitirmiştir. 01.01.2019 sonrası için Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi yazımızı okuyunuz.

Kimin için?

Bu sayfa, deneyimlerimizi KEP iletisi göndermek isteyen serbest çalışan avukatlar ile paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır. Burada yazılanlar diğer kişiler için kullanışsız olabilir.

Nedir?

Kayıtlı elektronik posta, 28.02.2018 gün 7101 Sayılı Kanun'un 48. Maddesiyle değişik 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 7/a maddesinin 1. fıkrasında yer alan "Aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur." hükmüne dayanmaktadır.

Aynı maddenin 4. Fıkrasında "Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır." hükmü de bulunmaktadır.

Zorunlu mu?

28.02.2018 gün 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile değişik 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/a maddesi gereğince "baroya yazılı avukatlar" için 01.01.2019 tarihinden sonra (7101 66 1 a) zorunlu hale getirilmiştir.

Neden kullanmalı?

Konvansiyonel yönteme göre daha hızlı, ucuz ve güvenilirdir. Mekâna ve personele olan ihtiyacı azaltmaktadır. Sayısallaşma endeksi yüksek veya kağıtsız ofis kullanan avukatlık büroları için eşiz bir seçenektir.

Nasıl alınır?

KEP sağlayıcıları listesinden dilediğinizi seçebilirsiniz.

KEP adresi bağımsız satın alınabildiğinden, birlikte önerilen elektronik imza ve benzeri diğer ürünleri satın almak zorunda değilsiniz.

Çevirim içi 5 dakika içinde KEP başvurusu yapmak için öncesinde elektronik imzaya ve geçerli bir kredi kartına sahip olmalısınız. Fiziki başvuruda ise elektronik imzaya ve kredi kartına ihtiyaç yoktur.

Zorunlu KEP, Barolar Birliği aracılığıyla otomatik olarak tahsis edilecektir.

Maliyeti nedir?

Ücret, benzer hizmetler için yıllık KDV dahil 35 TL ila 100TL arasında değişmektedir. Ödeme genelde yıllık peşin olarak tahsil edilmektedir.

Temel hizmete, KEP adresi tahsisi ve sisteminin ileti alımı için hazır hale getirilmesi ile 100-250 megabayt arasında temel saklama alanı dahil edilmektedir.

Bunun yanında KEP sağlayıcıları, ek ücretler karşılığında elektronik imza, ek saklama alanı ve KEP gönderme hizmeti de sunmaktadırlar.

Günde 50'den fazla tebligat almayacaksanız, ek saklama alanı alma ihtiyacınız olmayacaktır. Ancak KEP sisteminden silmediğiniz eski iletiler, temel alanınızın dolmasına neden olacağından bunları düzenli aralıklarla silmelisiniz.

Elektronik tebligat geldiğini bildiren elektronik posta için ücret istenmezken, kısa mesajlar için ek ücret istenebilir.

KEP adresinize gelen iletiler için yukarıda belirtilenler dışında başkaca ek ücret ödemeniz gerekmez.

Nasıl kullanılır?

Gelen iletileri görebilmek için internet erişimi olan bilgisayar veya cep telefonuna, ileti düzenleyip, gönderebilmek için ise bunların yanında, elektronik imzaya ve güncel Java uygulaması yüklü bir bilgisayara sahip olmalısınız.

Bu paragraf silindi.2019-01-31

KEP sağlayıcıları, size gelen tebligatlar hakkında e-posta ve/veya SMS ile bildirim yapacaklardır. Bunun yanında KEP adresinize düzenli olarak giriş yaparak da tebligatlarınızı okuyabilirsiniz.

Olası sorunları ve kötü yönleri nelerdir?

Teknik alt yapı güven vermemektedir, nadir de olsa, sisteme giriş yapamadığımız, giriş yapsak bile ileti varlığının gösterilmediği, iletinin geldiği halde e-posta bildiriminin yapılmadığı oldu. Buna benzer kritik elektronik hizmetler için erişilebilirlilik %99,90'ın üzerinde olmalıdır.

Olması gerekenden onlarca kat pahalıdır. Yıllık 35 TL abonelik ücreti ve 5 TL KEP iletisi gönderim ücreti sunulan hizmete ve maliyetine göre kıyaslandığında kabul edilemez derecede pahalıdır.

Kayıtlı elektronik posta sistemi yaygın değildir. Özellikle kamu kurumları adlarına elektronik tebligat adresi tahsis ettirmekte gönülsüz davranmaktadırlar.

UYAP'ın hatalı kodlanmasından dolayı mahkemeler mükerrer tebligat çıkartabilmekte veya bazı mahkemeler elektronik tebligat düzenleyememektedir.

Elektronik tebligatın tebliğ tarihinin ne olacağı hakkında açık kanun hükmünün varlığına rağmen, tebliğ edilmiş sayılma tarihi konusunda uygulayıcıların kafaları karışıktır.

Devasa boyutlu eklere sahip elektronik tebligatların iletilmesinde sorun yaşanması olasıdır.

Otomatik yenileme veya ücret tahsilatı yapılabiliyor mu?

Bazı KEP sağlayıcıları, yıllık yenileme veya ileti gönderiminden önce sisteme bakiye yükleme yapılmış olmasını şart koşarken, bazıları da hizmeti sunduktan sonra ücreti talep edebiliyor. Genelde, yenileme işlemi için ödeme yapmak dışında işlem yapmak gerekmiyor.

Ek saklama alanı alınmalı mı?

tebligatlar ORTALAMA 0,5 megabayt büyüklüğünde olup, KEP kutunuza her gün onlarca tebligat teslim ediliyorsa, ek saklama alanı satın almayı düşünebilirsiniz. Bilgisayarınıza indirdiğiniz iletileri, KEP sisteminden düzenli olarak silerek temel saklama alanınızın dolmasını da önleyebilirsiniz.

KEP iletisi gönderimininde ücret uygulaması nasıldır?

KEP adresini bildiğiniz kişi veya kurumlara KEP iletisi gönderebilirsiniz. İhtiyacınız olduğunda, ek ücretini ödeyerek bu hizmeti kullanabilirsiniz. Bazı sağlayıcılar; KEP alım, elektronik imza, belirli sayıda kep gönderme ve benzeri hizmetleri birleştirerek satma eğilimindedirler. Hiç kullanmasanız bile bu hizmet pakete dahil ise fazladan yıllık ödeme yapmak durumunda kalabilirsiniz.

KEP sağlayıcısının sistemine giriş yapmadan tebligatlar görülebilir mi?

Yasal doğrulama zorunluluklarından dolayı KEP sağlayıcılarının hiçbiri POP, IMAP, SMTP ve ileti yönlendirme hizmeti vermemektedir. Dolayısıyla sistemlerine giriş yapmaksızın tebligatın edinilmesi mümkün gözükmemektedir. Ancak bunun için amaca yönelik uygulama geliştirmeleri olasıdır.

KEP adresinize teslim edilen tebligatı okusanız da okumasanız da tebliğ tarihi değişmemektedir.

Sair bilgiler ve öneriler nelerdir?

Elektronik tebligat gönderildikten bir dakika içinde KEP adresinize teslim edilmektedir.

KEP sağlayıcısından kaynaklanan 24 saati aşmayan problemler nedeniyle sistemlerine bağlanamadığımız zamanlar oldu.

Bazı sağlayıcıların ara yüzleri çok karmaşık.

Tüm KEP sistemi doksanlı yılların elektronik posta sistemini andıran ilkelliktedir.

Gelen tebligatlar, genelde iki veya daha fazla belgeden oluşan ve her zaman PDF formatındaydı. Belgeleri okuma veya yazdırmayla ilgili sorunla karşılaşmadık.

Cep telefonundan da KEP adresine erişim sağlayarak iletileri okuyup yazdırabilirsiniz.

KEP adresinizi belirli kişi ve kuruluşlara özgüleyemiyorsunuz. Rehberde yer almasa bile diğer kişi ve kurumlardan ileti alabiliyor.

Ödeme sisteminde ön ödemeli sistem tercih edilmeli ve bakiyenin otomatik yenileme veya hizmet bedeli ödemesi işlemleri için yeterli olduğu düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Elektronik imzanız olmasa bile elektronik tebligat alımı yapabilirsiniz.

KEP sistemini kullanmamaya karar verirseniz sağlayıcınızın ara yüzünde, hizmeti sonlandırma başvurusunu yapmalısınız.

KEP rehberine kayıt zorunlu değildir.

Çok nadir de olsa, ileti gelmiş olmasına rağmen, sağlayıcının iletiyi göstermediği, yokmuş gibi davrandığı, e-posta bildirimi yapmadığı zamanlar da oldu.

Yazıyı hazırladığımız dönemde Yargıtay KEP iletisi gönderebiliyorken, Anayasa Mahkemesi gönderememekteydi.

KEP sistemi devlet daireleri için zorunlu, diğer tüm kişi ve kuruluşlar için isteğe bağlı ve ücretsiz olmalıdır.

Düzenleme tarihleri:

15.01.2018, 22.01.2018, 07.04.2018, 23.10.2018, 31.01.2019

Facebook ile paylaş Twitter ile paylaş

Aksarı Avukatlık Bürosu - © - 2022