Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi

Kimin için?

Bu sayfa, deneyimlerimizi elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu avukatlar ile paylaşmak için hazırlanmıştır. Burada yazılanlar, diğer kişiler için kullanışsız olabilir.

Nereden başlamalı?

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi için ilk elektronik imza ile girişte iletişim bilgilerini kontrol ederek şifre oluşturulur, cep telefonu doğrulanır ve hesap bu şekilde etkin hale getirilir.

Avukat Portalı için portalda Uyap Bilgilerim ve Destek > Adres Bilgilerim > Yeni Adres Ekle > Avukatlık Elektronik Tebligat Adresi > Sorgula tıklanarak, gelen bilgiler kontrol edildikten sonra "E-Tebligat adresi sorgulama sonucu gelen bilgilerin doğru olduğunu kabul ediyorum." seçim kutusu ve ardından Tamam tıklanarak işlem sonuçlandırılır.

Ayrıca KEP satın alınmalı mı?

Elektronik tebligat gönderecekseniz, ayrıca KEP adresi alma ihtiyacınız doğabilir.

Sonuç?

KEP iletişim bilgileri değişiklik sonrası avukatlık portalı ekran  görüntüsü

KEP iletisi bildirimi

KEP iletisi içeriğin ilişkin detay sayfası

Tebliğ mazbatası neye benziyor?

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi Mazbata

Maliyeti nedir?

Elektronik tebligat adresinize tebligat geldiğini bildiren kısa mesajlar için ve ... ücreti alınabilir.

Otomatik tahsis edilen tebligat adresi neye benziyor?

12345-67891-01234

İlk elektronik tebligat ne zaman gelebilecek?

PTT tarafından oluşturulan adresin, birliğiniz tarafından size teslim edildiğinin PTT'ye bildirilmesinden sonra; PTT, tebligat adresinizi tebligat çıkarmaya yetkili kurumunun kullanımına sunacaktır. ( Yönetmelik 8/(2) )

Uygulamada ise PTT, kullanıma açtığı adresi derhal (kullanıcının elektronik tebligat adresine erişebildiğini fark ettiği anda) kurumun kullanımına sunmaktadır. (2019-01-04)

Bildirim alacak mısınız?

Kısa mesaj ve/veya elektronik posta ile bildirim yapılacak. Bildirim yapılmamış olsa bile tebligatı almış sayılacaksınız! ( Yönetmelik 10/(3) )

Rehbere kayıt yapılacak mı?

Rehber sadece tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciilerin kullanımına sunulacaktır.

Kötü yönleri ve olası sorunlar nelerdir?

PTT hata bildirimlerine ve kullancılardan gelen yardım taleplerine kayıtsız kalıyor.

Deliller EYP ile birleştirilmiyor, deliller haricen veya kullanıcı tarafından doğrulanamıyor.

İletiler yönlendirilemiyor. İletiyi görmek için mutlaka sisteme giriş yapma zorunluluğunun bulunması anlamsızdır.

Günde onlarca tebligat alıyorsanız, bildirimler rahatsızlık yaratabiliyor ancak ayarlar bölümünden bildirimleri kapatabiliyorsunuz. Bildirimler kapatılsa da bazı durumlarda ısrarla bildirim geliyor. Sinir bozucu bir durum.

E-posta ve SMS bildirimlerinin atlandığına tanık olduk. Posta kutusu düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir.

Sistem içerisinde PTT tarafında ve UYAP'ın hatalı kodlamasından kaynaklanan hatalar mevcuttur. Sistem güven vermemektedir.

Geçiş sürecinde ve özellikle öncesinde; Adalet Bakanlığı, Birlik ve PTT tarafından yeterli ve nitelikli bilgili meslektaşlara sağlanmamıştır.

Aradan bir ay geçmiş olmasına rağmen, pek çok avukata eski yöntemle tebligat gönderildiğine tanık oluyoruz. Geçiş sürecinin yönetilememiş olması şaşırtmadı.(2019-02-01)

Yeni teknolojileri destekliyor olsak da; bunun dayatılmasına karşıyız. Dileyen dilediği gibi adalet sistemine erişebilmelidir.

Birkaç kuruş maliyeti olan her bir elektronik iletinin 4,50TL gibi fahiş yargı gideri olarak taraflara yansıtılması kabul edilemez. Yargı, üzerinden kâr sağlanacak bir kamu hizmeti değildir.

Anayasa Mahkemesi KEP iletisi gönderememektedir.(2019-02-01)Düzeltildi. 2019-02-15

Daha detaylı bilgi nereden bulunabilir?

Yönetmelik

Türkiye Barolar Birliği'nin hazırladığı kullanım klavuzu

Düzenleme tarihleri:

2019-04-09 Antalya

Facebook ile paylaş Twitter ile paylaş

Aksarı Avukatlık Bürosu - © - 2022