Uyap Avukat Portalı

Portaldan icra takibi açmak için gerekenler nelerdir?

Windows 10 64 bit masaüstü işletim sistemi, Java 32 bit, elektronik imza veya mobil imza, İnternet Explorer 11.420.10586.0, Uyap Doküman Editörü, Resim işleme yazılımı, internet erişimi gerekmektedir. Burada anlatılanlar Uyap Avukat Portalı 4.30 sürümü içindir.

Portaldan icra takibi açama aşamları nelerdir?

Öncelikle vekaletname ve takip talebi eklerini tif formatında siyah beyaz tarayıp tek bir belge haline getiriniz. Belge büyüklüğü beş megabaytı aşmamalıdır. Normal bir takip için ortalama boyut dört yüz kilobayt civarındadır.

Portal içindeki uygulama takip talebini hazırlamakla birlikte, bu işlemi her zaman başarılı bir şekilde yapamadığından, takip talebinizi Uyap Doküman Editörü ile elle yazarak veya https://www.icratek.com.tr/ gibi üçüncü parti yazılımlarında hazırladığınız udf dosyasını elektronik imzanız ile imzalayanız.

İnternet Explorer uygulamasını çalıştırıp adres satırına https://avukat.uyap.gov.tr/portal_baslangic.uyap?param=user&value=a&login_type=e linkini yazınız / tıklayınız veya portala İnternet Explorer ile giriş yapınız.

Portalda sol menü grubundan +E-dava ve E-takip Aç > İcra Takibi Aç tıklayınız. Bu işlem sonrasında Online Takip sekmesi açılacaktır.

Kırmızı ile yazılı alanlar zorunlu alanlardır. Bu alanlara giriş yapılmadıkça takip eden işleme geçilemeyebilir.

Açılır kutulardan, takibin açılacağı ili seçiniz, adliyeyi seçiniz, takip yolunu seçiniz, takip yolunun seçimine göre takip eden işlemlerde ufak değişiklikler olacaktır. Burada genel işleyiş anlatılmaktadır.

48/4 ve 48/9 açıklamalarını ihtiyacınıza göre doldurunuz. Takibe -harcın hesaplanmasına- esas tutarı giriniz.

Taraf işlemleri düğmesini tıklayınız. Önce taraf sıfıtını seçiniz. Burada en yaygın yapılan hata taraf sıfatının sürekli alacaklı olarak seçilmesidir. Gerçek kişilerde TC kimlik numarası, tüzel kişilerde mersis/vergi numarasını girip sorgula tuşuna basarak tarafları, taraf sıfatlarını ve adresleri ekleyiniz. Gerçek kişi adres bölümünde yer alan Mernis Adresi Kullan seçim kutusu işaretlenerek eklenen kişinin mernis adresi olması halinde adres girişi yapılmayabilir. Mernis adresinin varlığı/yokluğuna ilişkin bir iletişim kutusu görüntülenir. Her bir tarafa ait ekleme işlemini tamamlamak için sayfanın ortasında yer alan Ekle düğmesi tıklanmalıdır. Tüm dosya tarafları eklendikten sonra sayfanın altındaki Tamam düğmesini tıklayınız.

Taraf ekleme işlemi tamamlandıktan sonra İlamsız bilgileri tıklanabilir duruma gelecektir. Aksi taktirde Lütfen Önce Taraf İşlemleri Kısmını Kullanarak Alacaklı/Borçlu Taraf Bilgilerini Kaydediniz şeklinde bir uyarı alırsınız.

İlamsız Bilgileri iletişim kutusunda Çek, Senet, Kontrat, Poliçe, Diğer sekmeleri görüntülenir. Takip yoluna göre ilgili sekme varsayılan olarak açılır. Diğer sekmelere geçmek mümkün olmayabilir. Takip yoluna göre; çek bilgisi, senet bilgisi, kontrat bilgisi, poliçe bilgisi, diğer evrak bölümlerine giriş yapılarak gerekli alanlar doldurulmalıdır.

Bu işlem tamamlandıktan sonra Alacak Kalemi Ekle düğmesi tıklanarak alacak bilgileri girilmelidir. Bu alanda hariç tutulacak taraflar tıklanarak mavi hale getirilip her alacak kalemi için farklı alacaklı veya borçlu durumu ayarlanabilmektedir. Hiçbir işaretleme yapılmazsa girilen alacak kalemi tüm alacaklı ve borçlular için geçerli olmaktadır. Her bir alacak kalemi için ayrı ayrı takipten sonraki faiz ihtiyaca göre girilip alacak kalemi ekleme işleminden önce faiz ekleme işlemi yapılmalıdır. Faiz eklendikten sonra Ekle tıklanarak alacak kalemi eklenmelidir. Alacak kalemi ekleme işlemi tamamlandığında ise iletişim kutusu altındaki Tamam tıklanarak alacak ekleme iletişim kutusu kapatılabilir. Bu işlem ile ilamsız bilgileri ve alacak kalemleri eklenmiş olacağından, liste kontrol edilerek ilamsız bilgileri iletişim kutusu alttaki Tamam düğmesi tıklanarak kapatılabilir.

Sonra Harç Hesapla düğmesi tıklanılır. Takibe esas tutar girilmediyse Peşin harcın hesaplanabilmesi için gereken Takibe Esas Tutar alanına giriş yapmadınız. şeklinde bir uyarı alırsınız. Bu işlem sadece harç ve baro pulunu işleme dahil etmektedir.

Masraf Ekle Düğmesi tıklanarak, gereken posta masrafı gibi masrafları elle ekleyebilirsiniz.

Ödeme işlemleri bölümünden Barokart/Vakıfbank radyo düğmeleri tıklanarak ödeme işleminin ne şekilde yapılacağı portala bildirilir. Burada Vakıfbank seçilirse, daha sonra dosyaya baropulu, barokart aracılığıyla ödenmelidir. Vakıfbank seçilirse takip açılışında baropulu ücreti tahsil edilememektedir.

Daha önce takip talebini Uyap Doküman Editörü yardımıyla hazırlamamışsanız Takip Talebi Evrağı İşlemleri bölümünde yer alan Girilen Verilerle Takip Talebi Oluştur tıklanır ve indirilen dosya açılarak kontrol edildikten sonra elektronik imza ile imzalanarak, tekrar portala yüklemek için uygun bir klasöre kaydedilir.

Sonraki işlem ise Evrak Seç düğmesinin tıklanarak, e-imzalı takip talebinin işaretlenmesidir. Bu işlemden sonra mutlaka son kontrol işlemi yapılmalı, adliye, takip yolu, takip miktarı ve benzeri bilgiler kontrol edilmelidir.

Takibi başlatmak için Takibi Başlat düğmesi tıklanılır. Bu işlem başarılı bir şekilde tamamlandığında sayfa değişir ve dosyanızın icra dairesi, mahkemesi, masrafları ve benzeri şekilde özetini gösteren bölüm açılmaktadır.

Sonraki işlem ise takip talebi ve eklerini sisteme yüklemektir. Burada Vekaletname tıklanarak daha önce hazırladığınız vekaletname, takip talebi ve eklerini içeren belge sisteme yüklenir. Her yüklenilen belge, diğer belge gönderme yöntemlerinden farklı olarak anında dosyaya eklenir. İcra müdürünün onayına gerek yoktur.

Portalda takibi açtıktan sonra ne yapılması gerekmektedir?

Bono/çek/poliçe aslını icra dairesine götürmek dışında hiçbir ek işlem yapmanıza gerek yoktur, takip eden işlemler icra müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Ancak işleri hızlandırmak isterseniz, fiziki bir icra dosyası hazırlayıp, tüm takip talebi ve ekleri, karşı tarafa gönderilecek örnekler, tebligat zarfları, sayman mutemedi alındısı, baro pulu makbuzu ve tahsilat makbuzlarını içeren fiziksel dosyayı hazırlayıp icra dairesine götürdüğünüzde takip eden işlemler nisbeten daha hızlı tamamlanmaktadır.

Portaldan hangi tür icra takipleri açılabilmektedir?

İlamsız takip (7), İflas yolu ile adi takip (11), kambiyo senetlerine mahsus iflas yolu ile takip (12), Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip (10), Adi kira ve hasılat kiralarına ait takip (13) çeşitleri açılabilmektedir. (Bu açıklama Uyap Avukat Portal 4.30 sürümü içindir. Sonraki sürümlerde ekleme veya çıkarma işlemi yapılmış olabilir)

Portalda icra takibi açılışında İnternet Explorer dışındaki tarayıcılar kullanılabilir mi?

Firefox ile takip açılabilmektedir. (30.01.2017 tarihinde yeniden düzenlendi.)

İnternetten icra takip açarken nelere dikkat edilmelidir?

Udf formatında takip talebini hazırlayıp elektronik imzanızla imzalayınız. Bu belge sizi bağlar. Vekaletname ve takip eklerini tek bir belge haline getirip bu belgenin boyutunu kontrol ediniz. İcra takibi açma işlemlerini yaparken, adliyeyi, taraf sıfatlarını, alacak kalemlerini girerken dikkatli olunuz.

İnternetten icra takibi açıldığında kotanın olduğu icra dairesine mi tevzi edilir?

Evet, kotanız olan icra dairesinde dosyanız açılıyor. (Bazı dosya türleri için istisnalar olabilir.)

Portal ödeme yaparken başkasının baro kartı veya Vakıfbank hesabı kullanılabilir mi?

Başka avukatın baro kartı kullanılamaz, başka birinin Vakıfbank hesabı kullanılabilir.

Portalda belge Görüntüle/Kaydet bölümünden hangisi tıklanmalıdır?

Kaydet tıklanıldığında, belge bilgisayarınıza indirilmekte ve uygun açıcı ile açılmaktadır. Bu durumda belge biçimi bozulmaz.

Görüntüle tıklanıldığında, bazı belgeler tarayıcıların kendi başlarına veya eklentileri yardımıyla açabileceği belgelere dönüştürülmekte, dönüştürme işlemi düzgün yapılmadığından belgenin görüntüsü bozuk olabilmektedir. Bazı belgeler ise büyüklükleri nedeniyle hiç görüntülenememekte, kullanıcı belgeyi indirmeye teşvik edilmektedir. Belgenin üzerine çift tıklamak görüntüle komutunu gönderir.

Portalı kullanmak için gerekenler nelerdir?

Mobil imza ile kullanılacaksa ve bunun yanında herhangi bir işletim sistemi veya internet tarayıcısına sahip herhangi bir cep telefonu veya herhangi bir bilgisayar

Elektronik imza ile kullanılacaksa, elektronik imza kart okuyucu sürücüsü ve kart sürücüsü yüklü Windows masaüstü işletim sistemine sahip bilgisayar yanında, bu yazıda detaylandırılan tarayıcı ve/veya Portala giriş uygulaması gerekmektedir.

Portala gönderilen belgelerin tarama işlemi nasıl yapılmalıdır?

Portal için en uygun resim formatı .tif formatıdır. Tek seferde yaklaşık 50 ila 100 sayfa belge portala gönderilebilir. Bu resim formatının düzenleyicilerinin az ve yeteneksiz olması ise eksi yönüdür.

Portala belgeleri gönderdikten sonra ne yapılmalıdır?

Portala belgele gönderildikten sonra iş emri numarası alınabilir.

Portala belgele gönderildikten sonra sol menüde +İşlemlerim > Devam Eden İşlerim menüsünden evrakın portala doğru yüklenip yüklenmediği, doğru mahkeme ve esas numarasına sahip olup olmadığı ve bunun yanında doğru dilekçenin gönderilip gönderilmediği kontrol edilmelidir.

Tek renk, koyu ve okunaklı belgeler siyah beyaz, (Tarayıcılarda : siyah/beyaz, s/b, 1bit, b/w, Black - White olarak belirtilir) 300dpi yoğunluk ve CCITT sıkıştırma kullanılmalıdır.

Silik belgeler gri (Tarayıcılarda: gri, gri tonlama, greyscale, grey, gray olarak geçer) 150 dpi yoğunluk ve LZW, JPEG ... sıkıştırma kullanılmalıdır.

Bilgisayardaki belgeler; tif, pdf veya diğer resim formatlarına nasıl çevrilir veya bunlar üzerinde nasıl değişiklik yapılabilir?

Pdf Creator uygulaması ayarları düzgün yapıldığında formatlar arasında yazıcı modelli değişim yapabilmektedir. Ücretsizdir. Türkçe desteklenir. Bu uygulama yanında gelen ek uygulama yüklenMEmelidir.

Irfanview uygulaması direkt olarak resim formatları arasında değişim yapabilmektedir. PDF değişimi yapamamaktadır. Ücretsizdir. Türkçe, eklenti yardımıyla desteklenir. Resim metin dönüşümü eklenti yardımıyla desteklenir.

Microsoft Office Document Imaging ise bazı Microsoft Office yazılımları içinde ek uygulama olarak sunulmaktaydı. Bu uygulama taranmış belgelerin sayfalarının yeniden sıralanması, sayfalara ek açıklamalar girilmesi, belgelerin birleştirilmesi, resimden metne dönüştürme (program içinde OCR olarak belirtilir) yeteneğine sahipti. Bu uygulamanın ve özelliklerinin halen sağlanıp sağlanmadığını bilemiyoruz.

Kağıt ve zaman israfı nedeniyle önermesek de belgeleri yazdırıp, fiziksel olarak değişiklik ve sıralama yaptıktan sonra tekrar taramak da bir çözüm yolu olarak düşünülebilir.

Windows 10, 64 bit işletim sistemi için hangi Java sürümü yüklenmelidir?

32 ve 64 bit Java sürümünü birlikte yüklemelisiniz. İşletim sistemi ve tarayıcılarınız ihtiyaçlarına göre seçim yaparak bu sürümleri ayrı ayrı kullanabilirler.

Sadece 64 bit Java sürümünü yüklediğinizde tarayıcılarınız Java hiç yokmuş gibi davranabilir.

Uyap doküman editörü hem 32 hem 64 bit Java ile çalışabilir.

Windows 32 bit işletim sistemi için hangi Java sürümü yüklenmelidir?

32 bit Java sürümü yüklenmelidir.

Hangi tarayıcılar ile elektronik imzalı giriş kullanılabilir?

Chrome 45 üzeri sürümlerde NPAPI desteği yoktur. Java eklentisi çalışmaz ve E-imzalı girişte kullanılmaz.

İnternet explorer 11 ve Mozilla Firefox 47 sürümü ile elektronik imzalı giriş yapılabilmekteydi. Mozilla Firefox 52 sürümü ve sonrasında bu tarayıcı ile elektronik imzalı giriş yapılamamaktadır. Uyap Java Web Start uygulaması kullanılarak giriş yapılabilir.(23.03.2017 düzenleme)

Mozilla Firefox Java'yı çalıştırmaya yarayan NPAPI uygulamasını 2016 yılı sonuna kadar kaldırma niyetinde olduğunu duyurmuş ve Mart 2017'de 52 sürümü ile birlikte kaldırmıştır. 64 bitlik Mozilla Firefox tarayıcısı ise NPAPI ile sadece Adobe Flash eklentisini çalıştırmakta, Java'yı çalıştırmamaktadır.

Ancak Uyap tarafından geliştirilen Java Web Start uygulaması ile NPAPI desteğinden bağımsız Chrome ile dahi giriş yapılabilmektedir. 64 bitlik Mozilla Firefox bu uygulamanın tarayıcı listesinde görüntülenmezken 32 bitlik Mozilla Firefox listede yer almaktadır. Bu uygulamaya bu linki takip ederek ulaşabilirsiniz.

Hangi tarayıcı tercih edilmelidir?

Her tarayıcının üstün olduğu özellikler vardır. Mozilla Firefox ayarları düzgün yapıldığında güvenli ve dengeli bir tarayıcıdır. Sizin için internet; sosyal medya ve birkaç internet sayfasından ibaretse Google Chrome başta olmak üzere diğer tüm tarayıcıları kullanabilirsiniz.

Portal için kullanılan bilgisayar nasıl bir donanıma sahip olmalıdır?

8 GB ve üzeri RAM ve 3,5 GHZ üstü işlemci saat hızına sahip 64 bitlik bilgisayar, 2016 yılı uyap ve bağlı programlarını rahatlıkla çalıştıracaktır.

Portal için kullanılan bilgisayar nasıl bir yazılıma sahip olmalıdır?

2016 yılı için 64 bitlik Microsoft Windows 10 masaüstü sürümünü tercih edebilirsiniz.

Portalda kullanılan bilgisayarı kullanırken nelere dikkat etmelisiniz?

Bu bilgisayarlar, başka işlerde kullanılmamalı ve üçüncü kişilerle paylaşılmamalıdır. Güvenlik duvarlarıyla güçlendirilmiş, lisanslı güncel işletim sistemine sahip ve virüs koruyucularıyla korunan gereksiz uygulamaların yüklenmediği bir bilgisayarlar uzun yıllar sorunsuz hizmet edecektir.

Bunun yanında; çubuk bellekler, DVD'ler, bluetooth ve benzeri aygıtları bağlayıp veri aktarabileceğiniz, sosyal medyada veya internette gezerek, oyunlar oynayıp videolar izleyebileceğiniz bu işe özgülenmiş ve elbette yalıtılmış bir ağda çalışan oyun bilgisayarı edinmeyi düşünebilirsiniz.

Günümüz bilgisayarları neredeyse hiç arızalanmadan aralıksız beş yıl çalışabilmektedirler. Bilgisayarınız sıklıkla arızalanıyorsa kullanım şeklinizi değiştirmelisiniz.

Yeniden düzenleme 23.03.2017 - 11:51, Antalya

Facebook ile paylaş Twitter ile paylaş Google+ ile paylaş

Aksarı Avukatlık Bürosu - © - 2017