Kanun 22.06.2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nu ile ARABULUCULUK kurumu ile tanıştık. Kanunun yürürlüğe girmesi 22.06.2013 tarihine bırakıldı. Ancak bu ta ...
Gönüllülük esastır. Size önerilen çözümü reddetme hakkınız her zaman vardır. Taraflardan biri istemedikçe uzlaşma sağlanamaz. Arabulucu tarafları uzlaşmaya zorlamaz. Süreç tarafların kontrolündedir. Hukuk uyuşmazlıklarının çözümünde kontrol her z ...