6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 120. Maddesinin (1). fıkrasına göre Adalet Bakanlığı her yıl Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi yayınlamaktadır. 6100 Sayılı Yasa doğrultusunda genelde davacı, mevzuatta belirtilen miktardaki gider avansını mahkeme veznesinde depo e ...