6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 120. Maddesinin (1). fıkrasına göre Adalet Bakanlığı her yıl Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi yayınlamaktadır. 6100 Sayılı Yasa doğrultusunda genelde davacı, mevzuatta belirtilen miktardaki gider avansını mahkeme veznesinde depo et ...
%15.7 ve %17,3 oranında tebligatlara yapılan zamlarla birlikte yargılama masraflarında PTT'nin aldığı pay katlanarak arttı. 2019 yılı içinde bir tebligat bedeli 19TL'ye ulaştı. Özel kargo şirketleri yarı fiyatına 1 desi & 1 kilogram kargo taşıyabiliyorlar. Elektronik teblig ...
Hukuki yaptırım araçlarından biri olan para cezası ikiye ayrılmaktadır: 1. Konusu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na göre suç teşkil eden eylemler için öngörülen adli para cezası 2. Konusu idari hukuk kurallarına aykırılık teşkil eden eylem ve işlemler için öngörülen idari yap ...